Allt fler unga män vill leva hållbart

Konsumtion Ungdomsbarometern genomförs för andra året i rad, och den visar att unga mäns intresse för hållbarhet ökar. Andelen som svarar att det är ”mycket viktigt” är nära en tredjedel av de tillfrågade, nästan samma resultat som för unga kvinnor. Undersökningen avslöjar också vilken hållbarhetskommunikation unga vill se.

Allt fler unga män vill leva hållbart
Att ett varumärke uppfattas som hållbart kan bli viktigare framöver. Foto: StockAdobe

Över 1 500 personer i åldern 18 till 35 år har fått svara på frågor om hur de ser på hållbarhet. Undersökningen genomförs av Ungdomsbarometern och Jung Relations.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Linn Jacobsson.

Linn Jacobsson, Jung Relations, menar att undersökningen visar vilka krav som ställs på hållbarhetskommunikation i framtiden.

– Hållbarhet kommer att vara viktigt att arbeta för såväl som att kommunicera. Kraven på att excellera inom både hållbar utveckling och kommunikation kommer att bli allt mer avgörande för att skapa ett framgångsrikt företag, såväl som ett älskat varumärke, säger hon.

Miljön extra viktig

De som deltar i undersökningen får också svara på vilka hållbarhetsaspekter som de tycker är extra viktiga för ett mer hållbart liv. För den stora majoritet som tycker att hållbarhet är viktigt är det fem hållbarhetsfrågor som sticker ut:

Miljövänliga produkter och förpackningar

Miljövänlig tillverkningsprocess

Schysta villkor för arbetare i alla led och länder

Ökad jämställdhet och jämlikhet (kön, etnicitet, sexuell läggning)

Noll klimatpåverkan.

Leverantörskedjan betydelsefull

De som inte tycker att det är viktigt att leva hållbart prioriterar sociala frågor som hälsa och jämställda löner. Gemensamt för båda grupperna är att förhållandena i leverantörskedjan upplevs som viktiga. Svaren har också blivit mindre spretiga jämfört med för ett år sedan.

Sara Fröhling Lind.

– Vi kan se en koncentration kring de svarsalternativ unga anger på frågan om vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga att företag/varumärken arbetar för – man väljer helt enkelt färre alternativ. Det kan bero på flera saker, men går inte minst att tolka som att fler tar ställning kring vilka frågor de anser är prioriterade, säger Sara Fröhling Lind, konsumtionsexpert Ungdomsbarometern.

Livsmedel toppar listan

När det gäller att gå från ord till handling är det viktigare vid vissa köpbeslut än vid andra. Livsmedel toppar listan över branscher där ungdomar tar hänsyn till hållbarhet när de ska handla. Överst finns livsmedelsproducenter (74 procent), och strax därunder butiker och tjänster inom området livsmedel (70 procent). På tredje plats finns elbolagen, där svarar 50 procent att hållbarhet är viktigt. Minst intressant är hållbarhet för de som funderar på att välja bank, telefonoperatör eller casino.

De tillfrågade har också fått svara på vilka branscher de tycker har störst ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här lyser klimatfrågan igenom i svaren. Allra störst ansvar har företag som sysslar med bilar och fordon, därefter kommer transportföretag och sedan bensin/drivmedelsbranschen.

Våga ha en åsikt och stå för den

En slutsats från undersökningen är att det lönar sig att ha en stark åsikt och ge uttryck för den. 75 procent av de tillfrågade tyckte att det var bra eller mycket bra. Men också att unga inte är så imponerade av hållbarhetskommunikation som den ser ut idag. 56 procent tycker att hållbarhetskommunikationen är tråkig och 57 procent tror inte att det som sägs i kommunikationen har någon verklig effekt.

Vilka är era bästa råd till företag som vill lyfta fram hållbarhetsaspekter i kommunikationen med unga vuxna?

– Ta fram hållbarhetskommunikation som riktar sig till unga i budskap och uttryck, möt dem i det som de tycker är viktigt i sin vardag. Våga stå ut från mängden, ha åsikter och uttryck dem. Vart, och vad ni vill, är viktigare i kommunikationen än att redovisa vad ni själva är mest stolta över och hittills lyckats med, för hos unga är det ändå sällan tillräckligt. Våga fokusera på att väcka en huvudsaklig känsla i er kommunikation, och håll denna så enkel som möjligt. Ska man skratta eller gråta? En kampanj kan inte täcka in allt utan man måste se alla kampanjer som pusselbitar i en större helhet, säger Linn Jacobsson.

Gruppen som ni undersökt är 18 till 35 år, varför har ni med ända upp till 35?

– Av olika anledningar tycker vi att det är relevant att undersöka målgruppen ända upp till 35 år. Framför allt för att få med perspektivet från en mer köpstark målgrupp än de allra yngsta då vi undersöker konsumentvarumärken, och därmed kunna göra analytiska jämförelser däremellan. Argumentet att gå upp till just 35 år hänger därmed ihop med etableringsålder som i genomsnitt är 29 år. Snittåldern för att ta examen från universitet/högskola idag är 28 år, säger Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometern.

Här hittar du undersökningen.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.