Vindkraft ökar snabbast i systemet med elcertifikat

Vindkraft är den förnybara energityp som ökar snabbast inom elcertifikatsystemet. Enligt Energimyndigheten ökade den totala produktionen av förnybar energi inom systemet med 1,52 TWh under 2008 jämfört med 2007 och av den ökningen stod vindkraften för 39 procent. Därefter kommer vattenkraft och biobränsleanläggningar.

I fjol producerades totalt 14,2 TWh inom systemet och den största delen står biobränslebaserad elproduktion för.

Genomgången visar också att kvotpliktiga företag köpte och lämnade in elcertifikat motsvarande 99,96 procent av sin kvotplikt. Dessutom har skillnaden mellan efterfrågan och produktion av elcertifikat minskat, på grund av en ökad produktion av förnybar energi och en minskad kvotpliktig elanvändning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter