Sverige använde mindre el förra året

Efter två år med ökad elkonsumtion minskade Sveriges elanvändning förra året med en knapp procent, enligt nya siffror från SCB. Det var framför allt hushållen som minskade sin elkonsumtion, medan industrins elanvändning i stort sett var oförändrad.

Elproduktionen från vattenkraft minskade drastiskt förra året, på grund av låga nivåer i vattenmagasinen. Underskottet medförde en nettoimport av el till Sverige 2006. Även produktionen av el från kärnkraften minskade något på grund av produktionsstörningar, medan tillförseln av el från vindkraft och konventionell värmekraft ökade med sex procent vardera.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.