Turbokraft ska ge renare el

Effektivare termiska turbomaskiner ska minska utsläppen vid elproduktion.

Ett nytt nationellt forskningsprogram, Turbokraft, med fokus på alternativa bränslen, har fått 60 miljoner kronor av Energimyndigheten till en första fyraårsetapp. Turbomaskintillverkarna Siemens Industrial Turbomachinery och Volvo Aero bidrar med ytterligare 30 miljoner kronor var. Forskningen ska ske inom ramen för ett konsortium med administrativt nav på KTH.

Forskningen är tänkt att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar. Termiska kraftverk, där gasturbiner och ångturbiner är nyckelkomponenter för en effektivare och renare elproduktion, ingår i forskningsområdet.

– Det handlar om tillämpad och behovsstyrd forskning. Målet är att uppnå ett högre energiutnyttjande, bättre driftekonomi samt bränsleflexibilitet, speciellt för förnybara bränslen, uppger Ola Johansson, FoU-direktör på Siemens Industrial Turbomachinery i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.