40 miljoner för ökad kunskap om energieffektivisering

Energimyndigheten satsar 40 miljoner kronor i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hittills har arbetet med en hållbar energiförsörjning i bostäder och lokaler varit inriktad på bebyggelse uppförd under senare delen av 1900-talet, men man bedömer att det finns en outnyttjad effektiviseringspotential på mellan 20 och 40 procent när det gäller energianvändningen i kulturhistoriska byggnader. Genom programmet får byggbranschen tillgång till kunskap och metoder som kan skapa en marknad för produkter och tjänster även internationellt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.