nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sveaskog tecknar Ekoparksavtal

  • Annons 1

Sveaskog och Skogsstyrelsen har enats om att teckna ekoparksavtal för samtliga ekoparker.  En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner om minst 1 000 hektar stor. Avtalen ska säkra ett långsiktigt skydd för ekoparkerna vad gäller bevarande av natur- och kulturvärden.

Beslutet att reglera ekoparkernas skötsel genom avtal fattades för ett halvår sedan. Avtal skrivs mellan Sveaskog och berörd regional skogsvårdsstyrelse senast sex månader efter invigningen av respektive ekopark. Genom avtalen förbinder sig Sveaskog att aktivt arbeta för de mål som anges i ekoparksplanen och att inte sänka nivån på naturvårdsambitionen i enskilda bestånd. Sveaskog ska genomföra årliga samråd kring detaljskötseln. Avtalen gäller under 50 år.

Det första ekoparksavtalet som skrivits under gäller en 5000 hektar stor ekopark i Hornslandet, Gävleborgs län.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.