nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sveaskog tecknar Ekoparksavtal

  • Annons 1

Sveaskog och Skogsstyrelsen har enats om att teckna ekoparksavtal för samtliga ekoparker.  En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner om minst 1 000 hektar stor. Avtalen ska säkra ett långsiktigt skydd för ekoparkerna vad gäller bevarande av natur- och kulturvärden.

Beslutet att reglera ekoparkernas skötsel genom avtal fattades för ett halvår sedan. Avtal skrivs mellan Sveaskog och berörd regional skogsvårdsstyrelse senast sex månader efter invigningen av respektive ekopark. Genom avtalen förbinder sig Sveaskog att aktivt arbeta för de mål som anges i ekoparksplanen och att inte sänka nivån på naturvårdsambitionen i enskilda bestånd. Sveaskog ska genomföra årliga samråd kring detaljskötseln. Avtalen gäller under 50 år.

Det första ekoparksavtalet som skrivits under gäller en 5000 hektar stor ekopark i Hornslandet, Gävleborgs län.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.