Stora pengar till miljö i forskningsproppen

En halv miljard svenska kronor vill regeringen satsa på miljö- och klimatforskning under de kommande tre åren. Mest pengar öronmärks till forskning kring energi.

Satsningarna på miljöforskning presenteras i forsknings- och innovationspropositionen som lades fram under torsdagen.

– Genom satsningen får vi en bättre vetenskaplig grund både för att driva klimatfrågorna och hantera klimatpåverkan i Sverige, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren.

Mest pengar går till energiforskning där regeringen vill satsa 310 miljoner kronor på utveckling av tekniker som minskar klimatpåverkan från energi- och transportsektorn. Några områden som nämns i propositionen är vindkraft, andra generationens biodrivmedel och hybridfordon.

40 miljoner öronmärks till forskning kring klimatmodeller och 75 miljoner till naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 70 miljoner satsas på hållbart nyttjande av naturresurser.

Regeringen kommer även att öka anslagen till forskningsrådet Formas med 169 miljoner kronor till 2012. Tanken är att Formas ska kunna fördela pengar även inom andra områden som berör klimatet, exempelvis forskning om samhällets sårbarhet och beredskap inför kommande klimatförändringar.

Naturskyddsföreningen är positiv till satsningen.

– Nu finns förutsättningar för att Sverige ska kunna ta en större del av de nya gröna jobb som kommer när vi ställer om från ett fossildrivet samhället till det förnybara, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.