Regeringens nya miljöbilspaket

Trafik & Transport Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar och ett nytt kvotsystem. Det är två av förslagen i miljöbilspaketet som väntas bli del av höstens budget.

Regeringens nya miljöbilspaket

Miljöbilspaketet består av tre delar. Den första är en treårig förlängning av de nedsatta förmånsvärdet för de bästa miljöbilarna. Det kommer att omfatta elbilar, gasbilar och laddhybridbilar och även fortsättningsvis att vara 40 procent av det förmånsvärde som gäller för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst 16 000 kronor per år.

Ny kvotplikt

Den nya kvotplikten är ett system för att öka inblandningen av biobränslen i all den bensin och diesel som många tankar idag. Genom mer förnybart och mindre fossilt i varje liter bensin och diesel minskar koldioxidutsläppen snabbt, utan att man behöver byta bil. Enbart denna ökade låginblandning kommer minska våra koldioxidutsläpp med 270 000 ton varje år.

Regeringen föreslår dessutom fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel och biodrivmedel utan fossilt innehåll. Den omfattar bland annat E85 och biogas.

– Det ska löna sig att köra miljövänligt. Med det här miljöbilspaketet förstärker vi satsningarna på att ställa om till en hållbar transportsektor och ett klimatneutralt samhälle, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.