Rapport: Stora mängder utsläpp av läkemedel i Skåne

Kemikalier Enligt en ny rapport från Högskolan Kristianstad släpps 71 kilo läkemedel ut i skånska vattendrag varje år. Orsaken till detta är att dagens reningsverk inte kan rena läkemedelsutsläppen.

Rapport: Stora mängder utsläpp av läkemedel i Skåne
Högskolan Kristianstad

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika.

Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer med sammanlagt åtta reningsverk geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar att stora mängder läkemedel hamnar i skånska vatten varje år.

– Det är en konsekvens av att dagens reningsverk inte förmår rena läkemedelsutsläpp. Sammantaget släpper de åtta reningsverken ut minst 71 kg läkemedel i skånska vatten varje år, enbart av dessa 21 ämnen som Läkemedelsverket tagit upp på sin övervakningslista, säger Ola Svahn.

600 kilo läkemedel läcker ut varje år

Sett till volymen behandlat avloppsvatten så släpps cirka 4 kilo läkemedels- och antibiotikarester ut för varje miljon kubikmeter behandlat vatten. En mer omfattande beräkning, med en majoritet av de skånska reningsverken, visar att nästan 600 kg läkemedel läcker ut varje år av Läkemedelsverkets föreslagna ämnen.

– Störst mängder hamnar i Öresund eftersom de större städerna ligger längs Skånes västra kust, förklarar Erland Björklund, men även delar av Östersjön belastas med ganska omfattande mängder läkemedel årligen, antingen via direkta utsläpp eller indirekt via de åar som har destination Östersjön, däribland Helge å med utlopp i Hanöbukten.

Forskarna menar att man också måste ta hänsyn till att Läkemedelsverkets 21 listade ämnen endast utgör en liten del av flera hundra läkemedelssubstanser som används för behandling av sjukdomar. Mörkertalet tros vara stort och med stor sannolikhet läcker flera ton läkemedel ut årligen i skånska åar, sjöar och hav.

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.