Rapport: Två miljarder barn lever i hälsofarlig luft

Kemikalier Förorenad luft är ett växande problem och i dag en av de största globala hälsoriskerna. Cirka två miljarder barn i världen lever i en miljö där luften är hälsofarlig. Det visar en rapport från Naturvårdsverket.

Rapport: Två miljarder barn lever i hälsofarlig luft
shutterstock

Rapporten visar att utsläppen av många luftföroreningar har minskat betydligt i Europa och Nordamerika under de senaste decennierna, tack vare miljölagstiftning och teknikutveckling. Dock är utvecklingen inte lika positiv i andra delar av världen.

De flesta av de barn som utsätts för mycket höga luftföroreningshalter bor i Asien, framför allt i storstäder i Indien och Kina. Under de fem senaste åren uppskattas halterna av luftföroreningar ha ökat globalt med åtta procent.

– Även om dagens halter av luftföroreningar i svenska tätorter fortfarande är så höga att de kan skada vår hälsa kan situationen i Sverige inte jämföras med hur det är i många av världens megastäder, säger Karin Sjöberg, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hotar barns överlevnad

Om inte kraftiga åtgärder vidtas för att minska utsläppen bedöms luftföroreningar vara den vanligaste miljörelaterade orsaken till barnadödlighet i världen år 2050.

– Om inte föroreningshalterna ska fortsatta att öka måste städerna satsa kraftigt på kollektivtrafik och minska utrymmet för bilar. Den utvecklingen går ännu långsamt, säger Karin Sjöberg.

Även industrin och energiproduktionen behöver minska sina utsläpp. En hel del av västvärldens industriproduktion har flyttats till exempelvis Asien och Afrika och med flytten har även följt problem med luftföroreningar från dessa verksamheter.

Att öka andelen förnybara energikällor och minska industrins utsläpp i dessa nu mycket förorenade områden är bland de viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärder som kan införas, enligt rapporten.

Läs mer om rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.