Ökat stöd för hållbar tillväxt i Kenya

Sida satsar 110 miljoner kronor för att stärka den kenyanska befolkningens förutsättningar att arbeta med hållbar tillväxt.

När de afrikanska ekonomierna växer innebär det ett hårt tryck på ländernas naturresurser. Kenya är ett exempel på ett utvecklingsland där tillväxten riskerar att ske på bekostnad av landets naturresurser. Här spelar det civila samhället en nyckelroll i arbetet med att påverka så att utnyttjandet av resurserna blir hållbara och i slutändan gynnar fattiga människor.

Pengarna som Sida satsar ska användas för att skapa en plattform för samarbete kring hållbar tillväxt där både organisationer och medborgare i landet kan delta.

– Detta ökade stöd till civilsamhället i Kenya viktigt för att skapa en hållbar utveckling. Det riktar sig till lokala organisationer i städerna och på landsbygden som vill arbeta med påverkansarbete för hållbar utveckling, säger Annika Jayawardena, chef för utvecklingssamarbetet med Kenya på svenska ambassaden i Nairobi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.