Ökad återvinning ger störst miljönytta

Avfallsmängderna ökar. Håller trenden i sig är avfallsmängderna fördubblade till år 2030. Ökat krav på återvinning kan vara en lösning.

Ökad återvinning ger störst miljönytta
Stock.xchng

Det framgår av en ny rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering som under sex år studerat över 60 olika styrmedel. Av dessa är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.

Även viktbaserad avfallstaxa leder till ökad återvinning. Dessutom behöver fler produkter utformas så att de passar att återvinna, exempelvis genom att de inte innehåller farliga ämnen och är lätta att plocka isär.

Livsstil påverkar mer

– Historien visar att det går att styra avfallshanteringen kraftigt med förbud och påbud, som exempelvis deponeringsförbud och producentansvar. Däremot är det svårare att finna styrmedel som gör att mängden avfall minskar kraftigt. Avfallsmängden verkar främst styras av den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället samt av konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil, säger Tomas Ekvall.

Slutsaten är att det inte finns ett enskilt styrmedel som kan se till att förebygga avfall. Flera styrmedel behöver kombineras och samhället måste involvera berörda aktörer.

Skatteavdrag för reparationer

I rapporten ger forskarna förslag på nya styrmedel som är intressanta att arbeta vidare med. Pantsystem och återvinningsbonusar, breddad deponiskatt och stöd till reparationer av produkter, liknande de skatteavdrag som idag ges för renovering och hushållsnära tjänster, är några av förslagen.

Naturvårdsverket kommer nu att studera hur de olika förslagen skulle kunna genomföras i praktiken och analysera konsekvenser för olika aktörer.

Läs mer i nästa nummer av M&U som har temat Avfall, ute den 13 februari.

Fakta: Forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering

Har under åren 2006-2012 forskat tvärvetenskapligt kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket och koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultaten presenteras i rapporten Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.