Ny revisionsstandard börjar ta form

Jobbar du med interna och externa revisioner av olika typer av ledningssystem? Då kan det vara bra att hålla koll på den omarbetade revisionsstandarden Iso 19011 som finslipas för tillfället.

Den internationella standarden för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem Iso 19011:2002 är under revidering. Den främsta förändringen blir att den nu kommer att kunna användas för alla typer av ledningssystem.

– Det blir en bra nystart eftersom allt fler organisationer arbetar parallellt, om inte integrerat, med ledningssystemstandarder. Nu när den gäller alla ledningssystem får man en bättre helhetssyn över organisationens system, säger Peter Hartzell, ansvarig för den svenska kommittén Kvalitetsledning på Sis.

Djupare kunskap

Enligt Peter Hartzell är en annan stor förändring i den reviderade standarden att den ger en mer grundläggande bild av den kompetens som krävs i revisionsteamet då den bland annat kommer att innehålla en bilaga som ger exempel på specifika kunskaper och färdigheter för revisorer.

– Det är en viktig del då teamet som gör revisionerna behöver ha en heltäckande kompetens både i ämnet och i revision. Nu kan de förkovra sig, säger Peter Hartzell.

Säkerställa levande system

Den upputsade standarden kan också bli ett verktyg för att följa upp och säkerställa att ledningssystemet verkligen efterlevs av organisationen.

– Den kan användas i utbildningssyfte då revisionsarbetet förbättrar den interna kompetensen om ledningssystemen. Den behöver inte alltid läsas från pärm till pärm, utan kan fungera som ett uppslagsverk för att bättre involvera medarbetare och ledning i arbetet, säger Peter Hartzell.

Standarden Iso 19011 är en vägledning och vänder sig till alla organisationer som genomför interna och externa revisioner av sitt ledningssystem eller för att leda revisionsprogram. I höst förväntas den att publiceras och ambitionen är att även en svensk översättning kommer i samma stund.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.