Nu forskas det i svenska fjällen

Träd som kryper allt högre upp, djur som förvillar sig och växter som försvinner. Hur påverkar egentligen klimatet våra svenska fjäll? I skrivande stund granskar ett 40-tal forskare växter, djur och människor i den svenska fjällvärlden.

Det är forskningsprojektet Arktiska Sverige som syftar till att lyfta fram den subarktiska forskningen med anledning av det Internationella polaråret 2007-2008.

Forskningen fokuserar till stor del på klimatförändringar, både naturliga och orsakade av den mänskliga faktorn och projektet pågår under juli och augusti månad. Forskarna kommer att koncentrera sitt arbete på Ammarnäs i Vindelfjällen i Västerbotten, sjön Luspasjaure, Sarek, Padjelanta och Abisko i Norrbotten, men studerar hela fjällkedjan från Härjedalen till Lappland.

Tidsaspekten är viktig då forskare kommer att återbesöka tidigare forskningsområden för att studera förändringar.

Hela projektet genomsyras av aktsamhet för fjällmiljön, samverkan med samerna, rennäringen och de berörda lokalsamhällena.

Forskningen är indelad i fyra olika teman:

1. Klimatets påverkan på glaciärers utveckling

2. Relationer mellan växter och djur i fjällmiljö samt kopplingen till människans historiska användning av markerna

3. Klimatförändringarnas effekt på de känsliga ekosystemen i fjällkedjan

4. Förändringar över tid i förekomst av djur, människans utnyttjande av naturresurser och geologiska processer studeras genom moderna geokemiska metoder.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.