Miljörörelsen totalsågar klimatkompensation: ”Fördröjer omställningen”

Klimat I ett öppet brev från 80 miljörörelser riktas nu hård kritik mot företags och länders användning av klimatkompensation i olika former.

Miljörörelsen totalsågar klimatkompensation: ”Fördröjer omställningen”
Foto: Adobe Stock

Användning av utsläppskrediter riskerar att fördröja globala utsläppsminskningar och minska pressen att utveckla mekanismer som ”förorenaren betalar”. Det skriver 80 miljöorganisationer nu i ett öppet brev där de också uppmanar företag och länder att primärt fokusera på att minska växthusgasutsläpp inom företags och länders egna gränser, särskilt genom att fasa ut användningen av fossila bränslen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Organisationerna skriver i brevet att klimatkompensation visat sig ha betydande kvalitetsproblem och skapa allvarliga problem med koldioxidutsläppsläckage, det vill säga situationer där minskningar av koldioxidutsläpp i ett område, land eller sektor leder till en ökning av utsläppen någon annanstans.

Vidare konstaterar miljöorganisationerna att det finns en begränsad tillgång på högkvalitativa utsläppskrediter för att möta den företagens ökande efterfrågan. Man menar också att klimatkompensation ger vilseledande signaler och en felaktig bild av de utmaningar som klimatomställningen faktiskt innebär.

Bakgrunden till brevet från miljöorganisationerna är en nyligen publicerad vägledning från Science Based Target Initiative om hur företag bör använda klimatkompensation för att redovisa sina klimamål i scope 1, 2 och 3. För att få sina klimatmål godkända av SBTI: Net-Zero Standard tillåts företag i dag använda klimatkompensation för 10 procent av sina totala utsläppsminskningar.

Flera företag har uttryckt en oro för att inte kunna nå sina klimamål om de inte kan klimatkompensera mer än 10 procent av utsläppen. Miljörörelsen däremot anser att klimatkompensation bör exkluderas helt från både frivilliga och reglerande ramverk kring hur företag ska redovisa sina klimatutsläpp.

Läs det öppna brevet här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.