Miljöarbete lönsamt för företagen

Att miljöarbete är lönsamt för företagen visar en ny rapport från Nutek. De har undersökt sambandet mellan miljöarbete och lönsamhet i småföretag och kommit fram till att miljöarbetet lönar sig bäst när det är del i en affärsmässig strategi. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för miljöarbete som har koppling till affärs- eller verksamhetsutveckling. Genom att skilja på olika strategier kan man få en bättre uppfattning om hur miljöarbetet egentligen ser ut och om vilka ekonomiska vinster som kan förväntas uppstå.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.