Kommuner blir av med ensamrätt för farligt avfall

Regeringen tänker ta bort kommunernas ensamrätt på transport och hantering av farligt avfall. Enligt Naturvårdsverket som utrett detta är det regelverk som finns idag tillräckligt för att kontrollera att flödena av farligt avfall hanteras på rätt sätt, även när kommunernas möjlighet till ensamrätt på hanteringen tas bort.

– Vi anser att det regelverk som finns idag innehåller de bestämmelser om hantering, ansvarsfördelning och kontroll som krävs för att uppnå en ur miljösynpunkt god kontroll av hur farligt avfall hanteras, säger Eva Ölundh, handläggare på enheten för produkter och avfall. Men tillämpningen av regelverket kan bli effektivare. Samtliga berörda bör öka sina informationsinsatser om regelverket och tillsynen behöver ges ökad prioritet, fortsätter Eva Ölundh.

Naturvårdsverket föreslår bland annat att informationen och tillsynen kring regelverket ska bli bättre. De vill också införa en miljösanktionsavgift för dem som inte sköter de administrativa bitarna kring hur det farliga avfallet tas om hand.

– Vi anser däremot inte att ett nationellt kretsloppsregister är nödvändigt. Registret skulle inte underlätta kontrollen i sådan omfattning att det motiverar dess kostnad och arbetsinsats, menar Eva Ölundh.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter