Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Internationella investeringar nyckeln för att bekämpa klimatförändringar

Klimat Den svenska allmänheten anser att man bör investera globalt istället för nationellt när det gäller att begränsa klimatförändringar. Det visar EIB:s senaste klimatundersökning.

Internationella investeringar nyckeln för att bekämpa klimatförändringar

Europeiska investeringsbanken (EIB) har släppt sin fjärde undersökning, som handlar om medborgares inställning till klimatförändringar i EU, USA och Kina.

Undersökningen visar att den svenska allmänheten hellre ser att globala investeringar görs för att bekämpa klimatförändringar än att medlen enbart används nationellt. 42 procent av svenskarna anser att Sverige utan tvekan bör investera i alla länder där behov finns.

Detta är 12 procent fler än i Frankrike och 4 procent fler än i Tyskland och Italien. Samtidigt anser nästan var fjärde svensk att klimatinvesteringarna bör hållas inom Sverige och att varje land ska ansvara för att vidta åtgärder inom de egna gränserna.

Internationella organisationer ska visa vägen

Från ett svenskt perspektiv bör den nationella regeringen tillsammans med internationella organisationer, till exempel EU, Världsbanken och FN, visa vägen i kampen mot klimatförändringarna.

Oro för extremväder

Svenskarna oroar sig mest för de extrema väder som klimatförändringarna kan medföra. Detta gäller till exempel orkaner, översvämningar och torka, stigande havsnivåer och en ökad brist på livsmedel och vatten.

Enligt Rasmus Lauridsen, senior klimatspecialist på EIB, är det svårt att utläsa i undersökningen vad som motiverar svenskar att vilja investera pengar globalt istället för i Sverige. Troligen rör det sig om en historisk vilja att hjälpa u-länder. Men det kan också röra sig om ett resonemang att man tycker att vi i Sverige redan arbetar hållbart och att hjälpen behövs mer i andra länder.

– Det lönar sig mer att investera i att hjälpa Indien att minska användningen av kolkraft än att investera i hållbara lösningar i Sverige. Likaså gör det större skillnad för klimatet att investera i hållbara lösningar i Afrika. Svenskar börjar tänka att man ska investera där pengarna gör störst skillnad, säger Rasmus Lauridsen och fortsätter:

– Men det är svårt att veta vad svenskarna vill att pengarna ska gå till. Det kan handla om förnybar energi, fler arbetstillfällen, längre utsläpp eller klimatanpassning.

Delade meningar i Europa och USA

I 12 av de 30 länder som ingick i undersökningen, till exempel Italien, Tyskland, Irland och Spanien, var fler människor positivt inställda till investeringar för att hjälpa utvecklingsländerna i motsats till klimatinvesteringar inom de egna gränserna.

35 procent av EU-medborgarna att deras länder bör satsa på att hjälpa utvecklingsländerna med att bekämpa klimatförändringarna. Men 33 procent anser däremot att varje land bör ansvara för att hantera sina egna klimatförändringsproblem snarare än att investera på annat håll.

I USA råder likaså delade meningar. 35 procent av de amerikanska medborgarna ser hellre att klimatinvesteringar i utvecklingsländer prioriteras, medan 27 procent anser att investeringarna bör hållas inom landet. Omvänt vill endast 22 procent av de kinesiska medborgarna se klimatinvesteringar i utvecklingsländerna samtidigt som 31 procent anser att varje land ska ansvara för att finansiera sina egna klimatinitiativ.

Läs mer: Sara Ekenstedt: ”Så undviker du panikzonen”

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.