nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Handeln med utsläppsrätter stramas upp

Europaparlamentets miljöutskott vill skrota 800 miljoner utsläppsrätter och snabba på minskningstakten av utsläppsrätterna. Förhoppningen är att den europeiska utsläppshandeln ska börja fungera bättre.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.
Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.
  • Annons 1

Europaparlamentets miljöutskott röstade på torsdagen ja till ett förslag om revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Systemet är en hörnsten i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stoppa klimatförändringarna.

Jytte Guteland (S), som varit huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet, ser reformen som ett viktigt steg i rätt riktning.

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att kombinera minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. EU:s utsläpsshandelssystem, ETS, är det bästa verktyget vi har för att se till hjälpa industrin att migrera in i en fossilbränslefri tillvaro och att fortsätta att vara världsledande i ”low-emission” produktion, säger hon.

Lågt förtroende

Förtroendet för utsläppshandeln har urholkats allt mer, beroende på det stora överskottet av utsläppsrätter.

– Att miljöutskottet lyckades enas om det här, var precis tillräckligt för att återskapa lite förtroende för att politikerna fortfarande strävar efter att ha en fungerande utsläppshandel, säger den gröna tankesmedjan Fores klimatpolitiska analytiker Daniel Engström Stenson.

Förslaget innbär att…

  • Den årliga minskningstakten av utsläppsrätter skärps till 2,4 procent, jämfört med Kommissionens förslag på 2,2 procent.
  • Från 2019 och fyra år framåt flyttas varje år 24 procent istället för 12 procent av överskottet av utsläppsrätterna till den så kallade marknadsstabilitetsreserven, MSR.
  • År 2021 skrotas 800 miljoner utsläppsrätter som finns i marknadsstabilitetsreserven MSR.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.