nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Handeln med utsläppsrätter stramas upp

Europaparlamentets miljöutskott vill skrota 800 miljoner utsläppsrätter och snabba på minskningstakten av utsläppsrätterna. Förhoppningen är att den europeiska utsläppshandeln ska börja fungera bättre.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.
  • Annons 1

Europaparlamentets miljöutskott röstade på torsdagen ja till ett förslag om revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Systemet är en hörnsten i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stoppa klimatförändringarna.

Jytte Guteland (S), som varit huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet, ser reformen som ett viktigt steg i rätt riktning.

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att kombinera minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. EU:s utsläpsshandelssystem, ETS, är det bästa verktyget vi har för att se till hjälpa industrin att migrera in i en fossilbränslefri tillvaro och att fortsätta att vara världsledande i ”low-emission” produktion, säger hon.

Lågt förtroende

Förtroendet för utsläppshandeln har urholkats allt mer, beroende på det stora överskottet av utsläppsrätter.

– Att miljöutskottet lyckades enas om det här, var precis tillräckligt för att återskapa lite förtroende för att politikerna fortfarande strävar efter att ha en fungerande utsläppshandel, säger den gröna tankesmedjan Fores klimatpolitiska analytiker Daniel Engström Stenson.

Förslaget innbär att…

  • Den årliga minskningstakten av utsläppsrätter skärps till 2,4 procent, jämfört med Kommissionens förslag på 2,2 procent.
  • Från 2019 och fyra år framåt flyttas varje år 24 procent istället för 12 procent av överskottet av utsläppsrätterna till den så kallade marknadsstabilitetsreserven, MSR.
  • År 2021 skrotas 800 miljoner utsläppsrätter som finns i marknadsstabilitetsreserven MSR.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.