Morotstiden är över

Krönika Från och med halvårsskiftet blir CSRD svensk lag. Och äntligen hamnar hållbarhetsarbetet där det här hemma - i styrelsen. Där det tidigare lockats med morötter har det nu blivit dags för piskan.

Morotstiden är över
Tove Ahlström. Foto: Ewa Malmsten Nordell/ Adobe Stock

VI STÅR INFÖR en stor förändring inom näringslivets hållbarhetsarbete, något som få kan ha missat. Från och med halvårsskiftet blir CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) svensk lag. Hittills har det varit mer eller mindre frivilligt att arbeta med hållbarhet. De tidigare hållbarhetsredovisningslagen (NFRD) var extremt otydligt kring vad som skulle uppnås och hur, bara att det skulle göras en hållbarhetsredovisning.

I STÄLLET FÖR lagkrav lockades det med morötter, som till exempel löftet: ”Om ert företag framstår som hållbara, får ni mer lojala kunder.”

DEN TIDEN ÄR nu förbi, och här kommer istället piskan. Förändringen kommer inte bara att påverka stora företag, utan även mindre bolag kommer att känna av trycket inom kort.

FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR ÄR att vänta: Ansvaret hamnar äntligen där det hör hemma – i styrelsen. Många styrelser kommer med all säkerhet att få ett abrupt uppvaknande. Straffskalan och konsekvenserna är nämligen samma som i den ekonomiska redovisningen. Det vill säga att de inte beviljas ansvarsfrihet. Det skulle inte förvåna mig om vi snart ser en eller två styrelseledamöter i Sverige som får ansenliga böter för att deras företag inte har följt det nya EU-direktivet.

DET KOMMER ATT bli stort fokus på transparens och datakvalitet, vilket innebär ett rejält arbete för många finansavdelningar. Den ekonomiska rapporteringen har utvecklats under flera hundra år, med etablerade regler, praxis och utbildade controllers. Men hållbarhetssiffrorna har vi bara räknat på i 20-30 år. Jag gjorde själv en av de första CDP-rapporteringarna för det globala företaget jag arbetade på. Jag tror det var 2004. Det fanns inte då, och inte heller nu någon etablerad praxis. Det finns dessutom för få utbildade och erfarna hållbarhetscontrollers som fullt ut förstår till exempel GHG-protokollet (Greenhouse Gas) eller komplexiteten av hållbarhetsaspekter i leverantörskedjor.

CSRD LEDER TILL att tiden för hållbarhetsrapporter med bilder på gröna ängar, vindkraftverk i motljus och händer som håller jord med ett groende frö är förbi. Dessa missvisande reklambroschyrer, som visar upp en promille av verksamheten, kommer att försvinna. Nu blir det fakta, torra siffror från kärnverksamheten i årsrapporten och alla företag kommer att rapportera på samma sätt.

JAG FÖRSTÅR ATT det är lätt att känna sig överväldigad, särskilt som CFO eller hållbarhetschef, när man ser det berg av regler och standarder vi står inför. Vi går in i en ny era och ja, i den är moroten ersatt av en piska. Anledningen är att vi kollektivt inte lyssnat och agerat tillräckligt resolut. De flesta av oss håller med om att Agenda 2030 och Parisavtalet är bra och att vi vill leva upp till dessa mål. Så, kom ihåg att CSRD är EU:s sätt att få näringslivet att leva upp till just dessa mål. Så när piskan viner, låt oss påminna oss om att det är Agenda 2030 och Parisavtalet som vi alla kämpar för att uppnå.

Tove Ahlström
Hållbarhetsexpert, Just Sustainable AB och Generalsekreterare Nätverket för hållbart Näringsliv.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.