Få utlovade åtgärder genomförs för att skydda isbjörnen

Klimat Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och USA har åtagit sig att genomföra 62 under tio år för att bevara isbjörnen. Men en granskning från WWF visar att bara 5 procent av åtgärderna har genomförts under de första två åren.

Få utlovade åtgärder genomförs för att skydda isbjörnen
Michel Terrettaz, WWF

Isbjörnar klassificeras som sårbara på IUCNs röda lista över hotade arter. Utan akuta åtgärder kan en tredjedel av världens isbjörnar försvinna till 2050.

I avtalet har Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och USA åtagit sig att genomföra 62 olika åtgärder under en period av 10 år för att skydda isbjörnen.

–  En tredjedel av alla isbjörnar rör sig fritt över landgränserna och därför är det internationella isbjörnsavtalet mycket viktigt för att gemensamt samla staterna för isbjörnens framtida överlevnad, säger Tom Arnbom, Arktis-expert på Världsnaturfonden WWF.

Några av de utmaningar som länderna brottas med är bristande kunskap om isbjörnen som art, tjuvjakt, konflikter mellan isbjörn och människa, bristande finansiering och höga kostnader för att inventera Arktis isbjörnar.

De tre åtgärder som hittills genomförts inom isbjörnsavtalet är att samla in data för att mäta utgångspunkt och framsteg, ta fram en plan för att nå ut med satsningen, samt skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan länderna. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.