Europeisk ekodesignstandard för elprodukter tas fram

Ekodesign Det behövs en gemensam europeisk vägledning för ekodesign av elektriska produkter. Nu har den europeiska standardiseringsorganisationen Cenlec påbörjat arbetet.

Den europeiska standardiseringsorganisationen Cenlec har påbörjat arbetet med en europeisk vägledning för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys, produktkategoriregler och miljödeklarationer. Nu bjuds svenska företag, högskolor, myndigheter och andra organisationer in för att delta i arbetet. Detta sker genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemsorganisationen.

Syftet är att hitta en övergripande metod för att bestämma och beskriva en produkts miljöpåverkan och att forma ett ramverk som kompletterar Iso-standarder på området. Målet är att kunder och beställare kan jämföra produkters miljöpåverkan och ta hänsyn till detta i sina beslut.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.