Enklare csr-rapportering genom samarbete

Miljöarbete De två stora aktörerna inom hållbarhetsrapportering,
Carbon Disclosure Project, CDP, och Global Reporting Initiative, GRI, har inlett ett samarbete. Tanken är att underlätta för företag att redovisa sitt csr-arbete.

Enklare csr-rapportering genom samarbete

De två aktörerna CDP och GRI har inlett ett samarbete för att harmonisera och förtydliga riktlinjer, standarder och ramverk gällande csr-rapportering. Målet är att effektivisera och förenkla för företag. Det ska till exempel bli enklare att jämföra data.

Ernst Ligteringen, GRI:s högste chef, menar att partnerskapet mellan GRI och CDP kommer bidra till större klarhet kring och en bättre anpassning av rapporteringen samt öka rapporteringens värde, inte minst för investerare. CDP:s högste chef Paul Simpson tillägger att samarbetet kommer att göra det möjligt för företag att få ut maximal nytta av sin csr-rapportering och uppmuntra till mer hållbara beslut.

Samarbetet innebär att organisationerna kommer samköra kommunikation, utbyta information och skapa en gemensam arbetsplan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.