De representerar unga under Cop26: ”Det är vi som drabbas”

Cop26 Fredrika Andersson och Amanda Björksell är Sveriges ungdomsrepresentanter under klimattoppmötet. De är på plats för att få världsledare att förstå hur den unga generationen drabbas av klimatförändringarna och kräver ett ökat agerande nu.

De representerar unga under Cop26: ”Det är vi som drabbas”
Amanda Björksell och Fredrika Andersson i samtal med statsminister Stefan Löfven under Cop26. Foto: Jenny Kejerhag

Genom det enorma myllret av människor, främst män i mörka kostymer, kommer två unga kvinnor gående. Den ena bär röda byxor och den andra en färgglad kavaj. Kvinnorna heter Amanda Björksell och Fredrika Andersson och är Sveriges ungdomsrepresentanter under klimattoppmötet.

Fakta

Om ungdomsrepresentanterna

Amanda Björksell studerar till agronom på Sveriges lantbruksuniversiteti Uppsala och är aktiv i ACT Svenska kyrkan.

Fredrika Andersson är engagerad inom Utrikespolitiska förbundet i Uppsala där hon är en del av valberedningen. Hon har tidigare varit aktiv både inom PeaceWorks och Svenska kyrkans unga.

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer utser årligen representanter till möten och processer på internationell nivå.

Syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och ha inflytande och makt på internationella arenor.

Utöver att utse en ungdomsrepresentant till klimattopmötet COP, har LSU sedan tidigare utsett en representant i Svenska Unescorådet, FN:s högnivåforum för hållbarutveckling och tredje utskottet i FNs Generalförsamling.

Källa: LSU

– Vi unga är de som drabbas oproportionerligt mest av klimatkrisen idag, säger Fredrika Andersson och fortsätter:

– Mycket på grund av ländernas ovilja att agera under så lång tid, vilket har gjort att den här omställningen måste ske under våra liv. Då behöver vi också involveras från start och ge vår syn på förhandlingarna. Vi ser också att när unga involveras så blir förslagen mer rättvisa och mer ambitiösa.

Hur är det att vara här på plats?

– Det är en upptrissad stämning, vilket beror på att det är ett av de mötena där vi behöver tydliga beslut och sätta en baslinje för att klara 1,5 graders målet. Det märks både här inne men framför allt utanför mötet. Civilsamhället har mobiliserat i flera dagar och protesterat. Vi kan bara hoppas att det som händer där ute också påverkar det som sker inne i förhandlingssalarna, säger Amanda Björksell.

Två frågor särskilt viktiga för unga

Fredrika Andersson och Amanda Björksell är en del av den svenska delegationen. Deras roll är dels att föra in ungas röst i delegationens arbete, dels att föra ut information till olika ungdomsorganisationer om hur det går i förhandlingarna.

– Vi kommer följa varsin förhandlingsfråga som är viktiga för unga. Jag kommer följa utsläppshandeln, artikel 6, och Amanda kommer följa klimatfinansiering, berättar Fredrika Andersson.

Vad är er bild av hur Sverige ligger till i klimatfrågan och vad man behöver göra mer?

– Vi kan inte uttalas oss så mycket här eftersom vi har ett internationellt mandat och inte ett nationellt. Men vi ser ju att Sverige inte är linje med 1,5 graders målet. Särskilt om vi tar hänsyn till de historiska utsläppen. Vi har byggt vår välfärd på fossila bränslen och det måste vi ta ansvar för, säger Fredrika Andersson.

Men det räcker inte att bara tittat på den statliga finansieringen utan nämner även att en viktig del av i klimatomställningen och klimaträttvisa, är den privata finansieringen.

– Det är viktigt att titta på privata finansieringen och hur exempelvis banker och pensionsfonder bidrar till omställningen. Där ingår också frågan om fossila subventioner, som Sverige får en bakläxa på, säger hon.

Fakta

5 krav till världsledarna från ungdomsrepresentanterna:

  1. Den regelbok som ska förhandlas har robusta regler som gör att länder inte kan fuska och återkommande behöver uppdatera sin nationella klimatpolitik i linje med den senaste forskningen.
  2. Att konsumtionsbaserade utsläpp tas med i utsläppsberäkningar.
  3. Artikel 6 om utsläppshandeln, får bara införas om ingen dubbelräkning finns med i systemet.
  4. Målet för klimatfinansiering på 100 miljarder kronor ska uppfyllas. Och efter år 2025 ska ambitionerna höjas
  5. Klimatfinansiering ska både gå till klimatanpassning och utsläppsminskning samt inkludera skador och förluster av miljön.

Viktigt att omställningen blir både grön och social

En av organisationerna som de två representanterna företräder är den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. För två år sedan stämde organisationen, EU för att inte göra tillräckligt för klimatet. Något som Miljö & Utveckling tagit upp här.

– När vi planerar alla dessa gröna omställningar är det viktigt att de också blir socialt gröna. Den samiska ungdomsorganisationen tar ofta upp att vi måste agera på klimatkrisen för att deras kultur och historia försvinner i och med uppvärmningen. Samers rättigheter måste erkännas och få en möjlighet att höras för att också göra omställningen rättvis, säger Fredrika Andersson.

 

Vad känner ni att ni vill se för att det här ska bli ett lyckat klimattoppmöte?

– Regelboken är ett sådant tydligt exempel på det, för det skulle man ha beslutat om tidigare men inte lyckats så det måste vi få på plats nu. Klimatfinansiering behöver ett nytt mål men hela mötets syfte, att hålla 1,5-graders målet levande det är grundläggande för vår framtida överlevnad, säger Amanda Björksell.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.