H&M på plats under Cop26 – vill se utfasning av fossila bränslen

Cop26 Klädföretaget H&M är på plats under Cop26 men inte för att synas, utan för att lära. Företaget vill se utfasning av fossila bränslen och ser med besvikelse på Indiens klimatmål. "Vi såg inte Indien som ett problemområde, men nu placerar de sig där", säger Kim Hellström, klimatstrateg på H&M.

H&M på plats under Cop26 – vill se utfasning av fossila bränslen
Kim Hellström, klimatstrateg på H&M. Foto: Jenny Kejerhag

Förutom alla politiker, ledare, delegater, observatörer och journalister så finns även en hel del företag och organisationer på plats under Cop26. Ett av företag som var inbjudna att delta, på grund av att de också sitter med i styrgruppen för UNFCCC som anordnar eventet, är klädföretaget H&M.

Fakta

Om H&M:s mål att bli klimatpositiva

Senast år 2030 ska alla H&M:s material vara återvunna eller hållbart framtagna. Detta betyder att en del av produktionen ska komma från restavfall från textilindustrin eller andra industrier såsom till exempel från fruktskal – vilket också kommer att minska den totala mängden vatten som används. Redan år 2022 ska minst 15 procent av avfallsvattnet i produktionsprocessen återanvändas. H&M har satt som mål att år 2040 vara helt klimatpositiva. Initiativet ”Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA), ska minska textilindustrins klimatpåverkan. STICA arbetar för att sätta upp forskningsbaserade mål, som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
  • Cirka 70 procent av ett plaggs klimatpåverkan uppkommer under själva produktionen.
  • I H&M-gruppens verksamhet står transporterna för 3 procent av utsläppen. Företaget försöker använda tåg och båt för att transportera produkterna från fabrik till butik.
  • 13 procent av den totala klimatpåverkan landar på konsumentens del, hur plagget tvättas, hur lång livslängd det får och om det lämnas vidare till återvinning påverkar denna del.
Källa: H&M

– Vi är inte är för att visa upp oss, utan det handlar mer om att få en omvärldsanalys och vara med där det händer för att ha koll på det senaste så att vi kan utveckla vår strategi, säger Kim Hellström, klimatstrateg på H&M.

Finns det någon fråga som du framför allt kommer att följa under Cop26?

H&M:s klimatstrateg Kim Hellström.
Foto: Jenny Kejerhag H&M:s klimatstrateg Kim Hellström. Foto: Jenny Kejerhag

– Framför allt frågan om utfasningen av fossila bränslen. Det är cirka 60-70 procent av vårt problem på H&M. Man kan prata om beteendeförändringar eller konsumentens förväntningar och krav, men ska vi uppfylla våra klimatmål och minska utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet då är det bara utfasningen av fossila bränslen som gäller, säger Kim Hellström.

”Svåraste vi gjort sedan starten 1947”

Processerna bakom tillverkningen av ett klädesplagg skapar stora utsläpp för företaget. Bland annat används fossil el för att tillverka tyget, och eldning av kol eller naturgas för att värma vatten till färgning och tvättning av tyg, enligt Kim Hellström.

Du nämner 1,5-gradersmålet, men går det att vara i linje med det och skapa tillväxt?

– Ja, vi vill ju tro det. Vi vill framför allt öka vår marknadsandel. Vi vill vara det mest hållbara och ta vår andel av utsläppen och halvera de vart 10:e år, det är 1,5-gradersmålet rent formaliserat. Och att lyckas med detta kommer ur ett företagsperspektiv vara det svåraste vi gjort sedan starten 1947.

Ska nå målen med internt pris på koldioxid

En av anledningarna till att Kim Hellström tror att H&M kan klara att nå sina utsläppsmål är genom det interna priset på koldioxid. En åtgärd man beslutade om i våras.

– Det här påverkar marginalerna för våra designers och inköpare, konstaterar han.

Kim Hellström förklarar i flera steg hur det hela processen går till. En designer skapar en tröja och väljer material. Beroende på hur mycket kol det är i materialet genereras ett tillägg på inköpspriset. Sedan väljer merchandiser och produktionsorganisation var tröjan ska tillverkas. Om det sker i en fabrik som drivs av kol eller naturgas så läggs ytterligare en peng på kostnaden. Slutligen så kan ytterligare ett tillägg på priset ske beroende på valet av transport.

– Anledningen till att man går till en fabrik som drivs av kol, är förmodligen att de är billiga. Men kan vi ta bort det incitamentet genom att lägga på en kostnad för koldioxid, då försvinner incitamentet att handla hos den leverantören och då drivs de bort ur vår värdekedja, förklarar Kim Hellström.

Samma sak gäller materialet där syftet är att byta ut jungfruligt material till återvunnet material och innovativa material.

“Vi såg inte Indien som ett problemområde”

Under Cop26 har Indiens premiärminister Narendra Modi meddelat att landet tänker nå nettonoll i utsläpp först år 2070. Det är 20 år efter exempelvis EU, vilket landet fått mycket kritik för.

Ser inte Indiens regering till att våra leverantör kan köpa förnybar el, ja då måste vi göra det själva och det kommer vi att göra.

H&M har flera underleverantörer i Indien och Kim Hellström ser uttalandet som problematiskt.

– Framförallt tycker vi det är otroligt olyckligt. Vi såg inte Indien som ett problemområde, men nu placerar de sig där, säger han och fortsätter:

– Men vi behöver först och främst se till att våra leverantörer får tillgång till förnybar el. Indien är ett ganska enkelt land att bygga förnybara energikällor i. Ser inte Indiens regering till att våra leverantör kan köpa förnybar el, ja då måste vi göra det själva och det kommer vi att göra.

Kim Hellström nämner även att företaget kan komma att se över var de gör sina inköp framöver beroende på hur priset på koldioxid utvecklas.

Vill ni se en global koldioxidskatt?

– Ja det vill vi, men vi tror inte det kommer att ske, säger Kim Hellström.

Varför inte?

– För det skulle innebära att länder såsom Kina, USA och Brasilien skulle gå med på det och det ser jag som högst osannolikt. Däremot ser jag att EU exempelvis kommer införa koldioxidtullar och då tror jag att vår interna pris på koldioxid är en stor konkurrensfördel som gör oss till viss del förberedda på det, avslutar Kim Hellström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.