Byggsektorn enig om LCA

Byggbranschen Livscykelanalyser måste användas på samma sätt inom hela byggbranschen. Idag används LCA på det sätt som gynnar var och en bäst, men det ska det bli ändring på framöver.

En rad tunga aktörer, bland annat NCC och Cementa, har enats om ett antal ståndpunkter som på en övergripande nivå beskriver hur LCA bör användas inom byggsektorn. Bakgrunden till projektet är att byggsektorn står för hela 40 procent av samhällets resursanvändning i form av material och energi. Men det har hittills varit svårt för bygg- och fastighetsbranschen att tolka och jämföra olika materials, konstruktioners och byggmetoders miljöpåverkan när de har baserats på livscykelanalyser. Skälet är att det har saknats en gemensam branschmetodik och att företag har tenderat att använda LCA på ett sätt som gynnar just deras produkt.

19 punkter

Målet med projektet har varit att nå samsyn om metoder och användning av LCA men också att utveckla hur LCA kan göras mer entydig, vilket skulle göra den mer användbar vid produktjämförelser och som ett verktyg i offentlig upphandling. Totalt har man enats om 19 punkter.

– Vi är en stark konstellation som står bakom rekommendationen och hoppas att den ska leda till att övriga aktörer inom samhällsbyggnadssektorn börjar tillämpa våra rekommendationer, säger Ronny Andersson, FoU-ansvarig på Cementa och professor vid Lunds universitet, som deltagit i projektet.

Bakom projektet ”Robust LCA” står IVL, NCC, Cementa, Svenskt Trä och Stålbyggnadsinstitutet. Projektet har delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Här hittar du gruppens förslag

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.