Problem för hållbart byggande

Byggbranschen Brist på nordiskt samarbete och alltför olika lagar och regler försvårar för hållbart byggande och hämmar utvecklingen av ny teknik. Nu har aktörer inom byggbranschen tagit fram ett gemensamt förslag på hur situationen kan förbättras.

Problem för hållbart byggande
Miljömärkning Sverige

Det blir dyrt med nationella skillnaderna i byggregler. Idag kan ett hus använda tre gånger så mycket energi, beroende på om det står på den danska eller svenska sidan av Öresund, på grund av att beräkningsmodellerna är olika, enligt Miljömärkning Sverige.

De har tillsammans Skanska Sverige, Veidekke Sverige och NCC Boende, sammanställt en handlingsplan där de pekar ut viktiga områden för ett ökat nordiskt samarbete kring hållbart byggande.

– Vi vill förändra dagens ohållbara situation med så vitt skilda förutsättningar. Det försvårar för byggföretag som agerar på den nordiska marknaden att arbeta effektivt och styra mot miljö- och klimatmål, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.Så här vill företagen förbättra situationen:

Så vill företagen förbättra situationen

  1. Nordisk harmonisering av modeller för att beräkna energianvändning kWh/m2/år.
  2. Nordisk harmonisering av modeller för att beräkna primärenergifaktorer
  3. Nordisk harmonisering av energideklaration av nybyggda hus.
  4. Långsiktig färdplan med mål för minskad energianvändning.
  5. Ökat kunskapsutbyte och forskning i Norden
  6. Nordisk byggmaterialbank för giftfritt boende.
  7. Krav på ökad spårbarhet och mätbarhet av byggmaterial; ”loggbok”.
  8. Fungerande incitament för uppföljning av kommunala byggkrav.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.