”Bättre för miljön att köpa stadsjeep än småbil”

Hållbar utveckling Att vara klimatsmart är inte helt enkelt. Enligt miljöforskare skulle det faktiskt kunna vara bättre att köra en stadsjeep än en liten, energisnål bil.

”Bättre för miljön att köpa stadsjeep än småbil”
Chalmers

Vilka val påverkar miljön minst? Det beror bland annat på sammanhanget och vilket land vi lever i, menar Filip Johnsson, professor i energiteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I ett land som Sverige, där många spenderar sin marginalkonsumtion på kraftigt klimatpåverkande aktiviteter som flygresor till utlandet, går det att argumentera för att en investering i en stor, dyr bil skulle vara bra för miljön.

– När det till exempel gäller byte från stora till mindre bilar kan man faktiskt lite provokativt säga att effekten av att byta från en liten, billig och bränslesnål bil, till en stor och dyr stadsjeep i viss mån kan ge bättre klimateffekt än att byta från stor till liten bil, säger Filip Johnsson.

Det förklaras av att en stor stadsjeep kanske kostar fyra–fem gånger mer än en liten bil, men förbrukar troligtvis inte mer än 30 procent mer bränsle än den lilla bilen. Då blir effekten av ett byte till stadsjeep att man undanhåller utrymme från konsumtion, som annars med ganska stor sannolikhet skulle gått till kolintensiv konsumtion.

– Detta exempel visar på komplexiteten i förväntad effekt av effektiviseringar. Självklart skall man alltid effektivisera, men effektiviseringar måste ske genom hela ekonomin så att vi minskar den materiella konsumtionen till förmån för annan, mer tjänstebaserad konsumtion, säger Filip Johnsson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter