Dialog och krav gör kommuner till viktig hållbarhetsspelare

Hållbar utveckling En kommun som agerar proaktivt kan göra stor skillnad på hållbarhetsområdet. Det visar en avhandling från Lunds universitet.

Hur kommuner agerar har stor betydelse för hur hållbarhetsfrågor drivs lokalt, enligt forskaren Nora Smedby som undersökt kommunens roll i att lösa de globala miljöutmaningarna.

Hon har studerat kommunala initiativ för att främja energieffektiva byggnader och hur kommuner kan arbeta för att uppnå förändring. Ofta har kommunerna satt upp högre mål kring minskningar av växthusgasutsläpp och omställning av energisystemet än vad som görs på nationell nivå.

Regler och dialog

Nora Smedbys forskning visar att en kombination av dialog och bindande regler har varit framgångsrik för att få byggherrar att höja sina ambitioner på energiområdet. Dialog är viktigt för att skapa acceptans för höga hållbarhetsambitioner och för att stödja den lärandeprocess som anammande av nya tekniska lösningar kräver.

– Genom dialog och bindande regler som energikrav, kunde införandet av radikalt bättre lösningar främjas, berättar Nora Smedby.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.