Allt fler miljöbilar på gatorna

Miljöbilarna i trafiken ökade med 75 procent i fjol, till nästan 14 000 fordon. Försäljningen utgjorde 2,1 procent av den totala nybilsförsäljningen i landet. Det visar en rapport som
Miljöfordon i Göteborg gjort för Vägverkets räkning.

Miljöbilarna utgör ännu bara tre promille av landets 4,4 miljoner bilar, men med en andel i nybilsförsäljning på drygt två procent börjar den intressant för bilhandeln. Det förväntas därför komma flera nya modeller in i landet under 2004. Mercedes, Fiat och Iveco är de bilmärken som aviserat lansering av miljöbilsmodeller.

Ford säljer bäst

Ford Focus FlexiFuel, en mellanklassbil vars motor anpassats till höginblandad etanol E85, var storsäljare både ifjol och 2002. Modellprogrammet sålde hela 4 300 fordon under 2003 och utgör nu hälften av alla lätta miljöbilar i trafik.

Etanoltankställen finns på många orter runt om i landet, vilket enligt rapporten är en del av förklaringen till Fords framgångar. Men även bilar med gasdrift ökar och genom att alltfler kommuner omvandlar sitt hushållsavfall till värdefull biogas kan ökningen bli ännu större kommande år. Efter rening kan biogas, i likhet med naturgas, användas som fordonsbränsle.

Idag finns dock bara ungefär 35 bio- och naturgastankställen i Syd- och Mellansverige, men antalet växer stadigt. De gas- och bensindrivna, som har dubbla tanksystem, ökade med drygt 1 000 fordon under 2003. Volvo, Opel och Volkswagen är här ledande leverantörer.

Små volymer

Av ökningen under 2003 tillkom drygt 2 000 miljöbilar i Stockholm och Göteborg. Resten, ungefär 4 200 fordon såldes i övriga landet. Det tolkar rapporten som ett tecken på att miljöbilar inte längre efterfrågas bara i storstäderna.

Men trots ökningen under 2003 är volymerna fortfarande små. Endast 1,4 procent av mängden drivmedel som ifjol förbrukades för vägtransporter var alternativbränslen. Av mängden alternativa drivmedel var drygt en procent etanol inblandad i bensin och ungefär 0,3 procent bio- och naturgas. EU:s mål är att två procent av drivmedlen ska vara biobaserade år 2005.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.