Tvättrobot ska bidra till renare vatten

Miljöarbete Viking Line har utvecklat en tvättrobot i syfte att bidra till renare havsvatten och möjligtvis bidra till biogasframställning.

Istället för att använda bottenfärger använder Viking Line en så kallad isbrytarfärg på de delar av fartyget som ligger under vatten. Det innebär att dykare kan borsta bottnarna, en metod som använts sedan slutet av 80-talet. Nu ska rederiet använda en tvättrobot utvecklad av GD-Diving Groups för att också återvinna den växtlighet som lossnar från fartygsbottnarna.

Med hjälp av borstar lösgörs växtligheten som sedan sugs in i ett reningsaggregat där filter separerar dem från vattnet. Det rena vattnet släpps tillbaka ut i havet och växtligheten tas till vara i säckar. Viking Line undersöker nu om borstavfallet kan användas i framställningen av biogas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.