nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tuffare miljökrav på myndigheter

Inför ett miljöledningssystem och energieffektivisera. Det är regeringens nya krav på myndigheterna.

  • Annons 1

I början av juli beslutade regeringen att myndigheter ska öka sina ansträngningar för att bli energieffektiva. Den nya förordningen börjar gälla den 1 september och är ett steg mot att införliva EUs energitjänstedirektiv i svensk lagstiftning. I praktiken innebär beslutet att myndigheter och domstolar med mer än 25 anställda ska välja minst två energibesparande åtgärder från en lista. Det kan vara allt från att köpa in energisnål utrustning till att hyra energieffektiva lokaler. Åtgärdslistan är en tolkning av EU-direktivets lista och är väldigt allmänt formulerad, utan att slå fast till exempel hur energieffektiv en lokal ska vara.

Energimyndigheten blir den myndighet som ska stötta myndigheterna i arbetet.

Fler videokonferenser

Några veckor senare tog regeringen ytterligare ett beslut i samma riktning; alla myndigheter ska införa ett miljöledningssystem. Över 200 myndigheter har redan gjort detta inom ramen för ett pilotprojekt som drog igång 1996.

Enligt den nya förordningen ska myndigheter med betydande miljöpåverkan använda EUs frivilliga miljöledningssystem Emas eller certifiera sig enligt ISO 14001. De med mindre påverkan på miljön får ha ett förenklat miljöledningssystem.

– Det offentliga Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot ett grönt hållbart samhälle. Miljöarbetet vid myndigheterna är ett viktigt verktyg i den omställningen. Nu förenklar vi myndigheternas miljöarbete samtidigt som vi tydliggör kraven, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Beslutet innebär dessutom att myndigheterna ska använda energisnål it, som videokonferenser. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket, som ska årligen ska utvärdera arbetet i en rapport.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.