Svenska företag uppmärksammas av FN

FN uppmärksammar svenska klimatneutrala företag. Claude Fussler som är Programme Director för FNs klimatinitiativ Caring for Climate besökte Sverige.

Även om finanskrisen hänger över världen som ett mörkt moln är det viktigt att satsa på miljön och fortsätta jobba mot en hållbar utveckling. Det sa Claude Fussler, Programme Director för FNs klimatinitiativ Caring for Climate. När han kom till Stockholm idag för att uppmärksamma de Svenska klimatneturala företagen. För att bli ett klimatneutralt företag måste man genomgå ett handlingsprogram som hållbarhetskonsulten Respect tagit fram. Idag finns det 21 Svenska företag som är klimatneutrala och sammanlagt har dessa företag minskat sina koldioxidutsläpp med 33 procent.

Vi måste bromsa hårdare

Claude Fussler fortsätter mötet med att prata om Kyotoprotokollet och det viktiga mötet i Köpenhamn i december. Det största problemet med Kyotoprotokollet var att viktiga länder som USA och Kina inte skrev under. Nu ska ett nytt protokoll diskuteras fram och Claude Fussler är optimistisk inför mötet i Köpenhamn.

– De viktiga länder som inte skrev under förra protokollet har ändrat attityd och de har börjat förstå vikten av ett sådant protokoll, säger Claude Fussler.

Fast han fortsätter med att säga att de rika länderna får bromsa lite hårdare än de fattiga utvecklingsländerna. De fattiga länderna måste få en chans att utveckla fram teknik som hjälper de att komma ikapp de rika länderna.

Företagen som vill bli klimatneutrala måste:

1. Beräkna sin klimatpåverkan enligt internationell standard (Greenhouse Gas Protocol)

2. Genomföra effektiva åtgärder

3. Rapportera och granskas

4. Kompensera för återstående utsläpp i klimatprojekt (så kallade Clean Development Mechanism)

5. Kommunicera sitt arbete och sprida goda exempel

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.