Statliga bolag redovisar inte hållbarhet

För några dagar sedan skulle de statliga bolagen ha lagt upp hållbarhetsredovisningar på sina sajter. Men flera av dem har ännu inte gjort det, visar en färsk undersökning.

I november 2007 beslutade regeringen om nya riktlinjer för de statliga bolagen; från 2008 är det obligatorisk att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. Senast den 31 mars skulle bolagen ha presenterat redovisningarna på sina sajter.

Så hur har det gått? Sådär, visar en rundsurfning som konsultföretaget KPMG har gjort. När de gick in på 51 statliga bolags hemsidor visade det sig att en tredjedel av bolagen inte hade lagt upp någon hållbarhetsredovisning. Regeringens riktlinjer innebär att bolag kan avvika från riktlinjerna så länge de motiverar varför, dock hade endast tre bolag lämnat förklaringar på sajten om varför de inte hållbarhetsredovisar. En annan förklaring till varför vissa bolag inte lagt upp en hållbarhetsredovisning kan vara att staten är en av flera ägare. Enligt riktlinjerna ska då staten föra dialog med övriga ägare om en hållbarhetsredovisning ska göras eller inte. Av de 54 bolag med statligt ägande som finns idag är 14 delägda.

Varför är det så många som avviker?

– Ett år kan vara kort tid för vissa. Är man inte van vid hållbarhetsredovisning ska man dels sätta sig in i vad GRI är, och dels skapa system och rutiner. Och har man inte definierat vad man menar med hållbar utveckling är vägen ännu längre, säger Jenny Fransson, konsult på KPMG Sustainability Services.

Undersökningen visar också att 87 procent av de hållbarhetsredovisningar som publicerats har granskats och godkänts av externa revisorer.

– Även om det fortfarande finns en förbättringspotential, visar genomgången att många företag på bara ett år har kommit långt med sitt redovisningsarbete, säger Åse Bäckström, chef för KPMG Sustainability Services och ordförande i FAR SRS referensgrupp för hållbar utveckling.

Hon menar också att de statliga bolagen kommit långt jämfört med det genomsnittliga privata företaget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.