Så blir kraven på nollenergihusen

Byggbranschen Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Nu är Boverket färdiga med sitt efterlängtade förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige.

Syftet med den nya EU-lagen är att driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa.

Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda.

Boverkets förslag är att energiprestandakraven ska ställas på den energi som levereras till byggnadens tekniska system för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsdrift. Som ett sätt att uppfylla energiprestandadirektivets intention att särskilt främja användningen av energi från förnybara energikällor föreslås att fritt flödande energi, som omvandlas till värme, el eller kyla på plats eller i närheten, inte ingår i den mängd energi som energiprestandakravet ställs på. Med fritt flödande energi menas energi från sol, vind, mark, luft och vatten.

För myndigheter kommer kraven för nära-nollenergibyggnader att införas 2019, två år tidigare än för övriga byggnader.

Boverket har nu lämnat sitt förslag till regeringen.

Här hittar du rapporten i helhet

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.