Rekryteringsproblem i offentlig sektor hotar klimatomställningen

Klimat Brist på ingenjörer i kombination med sämre villkor hos offentliga arbetsgivare riskerar att bromsa upp klimatomställningen i näringslivet. Den varningen utfärdas i en ny rapport.

Rekryteringsproblem i offentlig sektor hotar klimatomställningen

En ny rapport av Sveriges Ingenjörer visar att bara knappt 50 procent av ingenjörerna i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel i privat sektor är drygt 60 procent och nu varnar förbundet för konsekvenserna av svag attraktionskraft.

– Min bedömning är att det blir svårt för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer, i en kommentar.

 Konkurrensen om ingenjörernas nyckelkompetens är stenhård. Men den offentliga sektorn är inte alls lika attraktiv som den privata för ingenjörer, vilket gör att myndigheter, kommuner och regioner har svårt att rekrytera. Enligt Sveriges Ingenjörer är ingångslönerna snarlika i de olika sektorerna, men efter 20 år i yrket är lönen 10 000 kronor högre för ingenjörer anställda i privat sektor.

– De stora behoven för staten finns inom energi, infrastruktur och försvar. Men även kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar och hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. Tusentals nya medarbetare behövs och i många fall är det ingenjörskompetens som efterfrågas, avslutar Johan Kreicbergs.

I rapporten framgår att över 40 procent av ingenjörerna i offentlig sektor är över 50 år, i den privata sektorn ligger motsvarande andel under 30 procent. Det innebär att de offentliga arbetsgivarna måste ersättningsrekrytera en betydligt större andel av sina erfarna medarbetare jämfört med de privata arbetsgivarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.