Regeringens förslag för förnybara drivmedel

Krav på mer biodrivmedel i bensin och diesel ska hjälpa Sverige bryta fossilberoendet. Det menar regeringen som också vill förlänga skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel.

Enligt näringsdepartementet blandas det idag in fem respektive fyra procent förnybara drivmedel in i bensin och diesel. Kvotpliktförslaget innebär att bränslebolagen blir skyldiga att öka andelen förnybart. I praktiken innebär det bland annat att en ny bensinsort, E10, med tio procent förnybart, införs.

I förslaget ska kvotplikten vara teknikneutral men främja ny och mer effektiv teknik. Förslaget är därav utformat så att efterfrågan på mer avancerade biodrivmedel med hållbarhetsfördelar stärks. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Näringsdepartementet föreslår i samma promemoria att skattebefrielsen för rena och höginblandade bränslen, som exempelvis biogas och E85 ska finnas kvar efter 2013. I dagsläget kommer den att löpa ut 2013. Tanken är att skillnaden i beskattning ska vara lika hög som idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.