nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemi ser positivt på framtiden för miljömål

Skärpt lagstiftning i EU och globalt. Stärkta krav i Reach. Utökad tillsyn. Även om miljömålet Giftfri miljö inte kan nås till 2020 menar Kemikalieinspektionen att förutsättningarna förbättrats på senare tid.

  • Annons 1

En av de åtgärder som Kemikalieinspektionen, Kemi, lyfter fram är att myndigheten under fjolåret har ökat tillsynen av farliga ämnen i varor. Den har även fört branschdialoger med näringslivet kring frivilliga riskminimerande åtgärder kring skadliga kemikalier i produkter.

Dock bedömer Kemi, i enighet med den årliga uppföljningen av miljömålsarbetet som presenterades i förra veckan, att målet Giftfri miljö inte kommer att kunna nås till år 2020. Detta beror bland annat på att konsumtionen ökar vilket i sin tur ökar spridning av farliga ämnen.

På EU-nivå lyfter Kemi fram stärkta krav i Reach, något de tror ökar förutsättningarna för att nå miljömålet. 67 nya ämnen har lagts till på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Det allergiframkallande ämnet dimetylfumarat begränsats i importerade varor. Därtill har bly begränsats som ingrediens i smycken.

Kemi pekar även på tuffare krav i EU:s regelverk för biocider, växtskyddsmedel, leksaker och elektronikprodukter.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.