Regeringen värderar världstoppsmötet i Johannesburg

Regeringen har nu lagt fram en skrivelse om Johannesburg – FNs världstoppmöte om hållbar utveckling, till riksdagen. I skrivelsen värderas resultaten från världstoppmötet, det pågående arbete i Sverige och utmaningar för framtiden. De frågor som regeringen i sin skrivelse pekar på som viktiga i uppföljningsarbetet är globaliseringen, institutionella ramverket för hållbar utveckling, förändrare konsumtions- och produktionsmönster samt stöd till fattigdomsbekämpning.

– Det viktigaste budskapet från Johannesburg är att världssamfundet ska verka för en hållbar globalisering och handelspolitik. Globaliseringen på rättvisa villkor som främjar hållbar utveckling, utgör en av de största utmaningarna för att nå målen i genomförandeplanen, säger miljöminister Lena Sommestad i ett pressmeddelande.

Skrivelsen redogör också för de fem områden som FNs generalsekreterare angav vara av särskild betydelse för en hållbar utveckling i världen; vatten, energi, hälsa, jordbruk och biologisk mångfald. Regeringen konstaterar i skrivelsen att Sverige redan idag gör insatser inom dessa områden, samtidigt som mycket återstår att göra. Under 2003 avser regeringen att lämna en proposition till riksdagen med förslag till en ny utvecklingspolitik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.