Spotpris på el – vad betyder det?

Sponsrat av Puffer Säkerligen har du någon gång hört ordet ”spotpris”, men kanske har du ingen större koll på vad det innebär. För en del har spotpriset ingen större betydelse, även om det förstås kan vara bra att veta vad det är. För andra har spotpriset större betydelse, framför allt för den som har ett rörligt elavtal med timmätning. Här kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om spotpris.

Spotpris på el – vad betyder det?

Säkerligen har du någon gång hört ordet ”spotpris”, men kanske har du ingen större koll på vad det innebär. För en del har spotpriset ingen större betydelse, även om det förstås kan vara bra att veta vad det är. För andra har spotpriset större betydelse, framför allt för den som har ett rörligt elavtal med timmätning. Här kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om spotpris.

Vad är spotpris?

Spotpris är priset som elbolagen köper in elen för. Detta pris bestäms och justeras timme för timme, och kan se olika ut i olika delar av landet. Sverige har en gemensam elmarknad tillsammans med grannländerna Norge, Danmark, Finland och Baltikum och det är tillsammans med dessa som elpriset sätts.

Spotpriset påverkas av många olika saker, men framför allt av tillgång och efterfrågan. Andra saker som påverkar spotpriset är till exempel temperatur, hur mycket det blåser, tillgänglig effekt i kärnkraftverken, råvarupriser och politiska beslut.

Vad är Nordpool?

Nordpool spotpris – hur hänger detta ihop egentligen? Jo, Nordpool är den nordiska elbörsen som bestämmer och justerar elpriset varje timme. Nordpool har funnits sedan 90-talet och deras uppgift är alltså att sätta spotpriset, som sedan hela elmarknaden utgår ifrån.

Hur påverkas jag av spotpriset?

Generellt kan man säga att det främst är de som har timmätning som påverkas av spotpriset, men även de med annat rörligt avtal till viss del. Har man fast elavtal så betalar man alltid det fasta priset och påverkas inte av spotpriset på samma sätt.

Om du har ett vanligt rörligt elavtal så betalar du snittpriset för månaden. Då har timpriset alltså ingen större betydelse, åtminstone inte varje enskild timme, men snittet av alla timmar påverkar ditt pris.

Har du timmätning så är spotpriset dock avgörande för vad du betalar varje timme. Det är dock viktigt att komma ihåg att timpris och spotpris inte är exakt samma sak. Spotpriset är inköpspriset, medan timpriset även inkluderar avgifter och skatt. Det är dock spotpriset som ligger till grund för det timpris du betalar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.