nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tekniken för mer hållbara samhällen finns. Nu gäller det att utnyttja möjligheterna, skriver Magnus Engervall, Sverigechef för bildelningstjänsten SnappCar.

Öronmärk parkeringsplatser för delade bilar

Just nu höjer städer över hela Sverige parkeringsavgifterna. Men sanningen är att varken biltullar eller ökande parkeringsavgifter rår på bilkörningen. Om Sverige ska nå klimatmålen måste vi dela på våra resurser, skriver Magnus Engervall, Sverigechef för bildelningstjänsten SnappCar.

  • Annons 1

Under nästan tre år har det registrerats fler och fler nya bilar. I september registrerades hela nio procent fler nya bilar än samma månad förra året. Under 2015 körde varje svensk i snitt 663 mil – en ökning med nästan tio mil jämfört med året före. Efter att ha minskat under några år ökar koldioxidutsläppen från vägtransporter just nu. Redan idag kommer 30 procent av Sverige koldioxidutsläpp från vägtrafiken.

Utvecklingen rimmar mycket illa med Sveriges målsättningar inom klimatområdet. Regeringen vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Miljömålsberedningens mål är att utsläppen från vägtransportsektorn ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Samtidigt visar en rapport från Trafikverket att tre av fyra bilar måste bort från vägarna om vi ska nå klimatmålen. Så länge bilismen fortsätter att öka är klimatmålen omöjliga att nå.

I våra grannländer väljer politiker istället att stötta människor som väljer hållbara transportmedel. Just nu förbereder Tysklands transportminister lagar som öronmärker parkeringsplatser för delade bilar och ger dem fri parkering. Samma sak händer i Amsterdam där politiker kommer att dedikera 100 parkeringsplatser till bilar som används av fler. I Berlin har 8 000 bilar försvunnit från gatorna sedan bildelning tog fart för fem år sedan. Nu finns betydligt färre bilar per invånare än i Sverige.

Här har politikerna insett att ny teknik kan öppna möjligheter till hållbara samhällen. Tack vare digitaliseringen har det blivit lätt att hyra ut en bil som jag inte använder varje dag. Utvecklingen sparar både resurser och energi. En bil som används av flera hushåll ersätter tre–sex bilar som bara används av ett hushåll. Om Sverige ska nå klimatmålen måste vi dela på våra resurser.

För att inte Sverige ska hamna på efterkälken bör infrastrukturminister Anna Johansson fundera på hur hon vill att vi ska resa i framtiden. Öronmärkta parkeringsplatser för delade bilar frigör värdefull plats, minskar bilköer och gör det lättare för människor som behöver bilen som mest att använda den. Tekniken för mer hållbara samhällen finns. Nu gäller det att utnyttja möjligheterna.

Håller du inte med, eller vill kommentera? Kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.