nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Centerpartiet EU
Centerpartiet vill att markägarna i Sverige ska få mer att säga till om i jobbet med att bevara mångfalden. FOTO: Shutterstock

”I ett hållbart Sverige krävs transporter i hela landet”

– Om vi vill ha ett Sverige som håller samman och bidrar till tillväxt, sysselsättning och utveckling är det helt avgörande att vi har ett väl fungerande transportsystem i hela landet. Det skriver LRF:s förbundsordförande, Helena Jonsson, i ett debattinlägg.

  • Annons 1

Det gröna näringslivet är nyckeln till ett hållbart Sverige – om transporterna på landsbygden fungerar.

Den 6 oktober presenterade regeringen en ny infrastrukturproposition: ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, tycker att flera delar i det presenterade materialet är oroväckande.

Sverige är ett exportberoende land med långa avstånd och låg befolkningstäthet – faktorer som gör det helt avgörande att vi har ett väl fungerande transportsystem i hela landet. Om vi vill ha ett Sverige som håller samman och bidrar till tillväxt, sysselsättning och utveckling måste det finnas förutsättningar i infrastrukturen att bidra till samhällsbygget.

Mer än järnväg

Regeringen säger sig fokusera på miljömässigt hållbara transporter, vilket är bra. Men det måste innebära mer än bara järnväg, om det ska vara hållbarhet på riktigt. Annars glömmer man bort de ekonomiska och sociala faktorer som också krävs för att man ska kunna tala om en långsiktigt hållbar hållbarhet. Säg den mjölkgård som har järnvägsräls inpå stallbacken? Jag har i alla fall inte träffat på någon.

Dessutom är det så att när det gäller att minska beroendet av importerad olja spelar förnybar energi från skogsbruket en mycket viktig roll. För att de förnybara resurserna ska kunna nyttjas i denna omställning behövs stabila och säkra transporter – regeringens proposition ger allt annat än stabila och lugnande signaler på det området.

Nej till höghastighetståg

En annan fråga som har fått stor uppmärksamhet är regeringens ja till höghastighetsjärnväg. LRF tycker i dagsläget inte att höghastighetsjärnvägen ska byggas. Vi anser att investeringen i höghastighetsjärnväg riskerar att tränga undan andra och mer angelägna behov som finns för i första hand bibehålla och utveckla dagens infrastruktur. Vi blir också oroliga för den vaga tidsaspekt som presenteras för utbyggnaden av höghastighetstågen.

Regeringen säger att utbyggnad ska ske när ekonomin tillåter. LRF menar att jord- och skogsägare drabbas hårt då de första stegen i planeringen av ny infrastruktur görs. Effekten blir att ett stort antal markägare får svårt att planera, driva och utveckla sina verksamheter i väntan på ett besked huruvida deras mark kommer att bli berörd eller inte.

Att det görs långsiktiga och effektiva satsningar på infrastruktur är en nyckelfaktor för att vi i det gröna näringslivet ska kunna bidra till en hållbar omställning av samhället. Beskeden i propositionen gör oss dock allt annat än säkra på att så kommer att ske.

Helena Jonsson, förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.