Myndigheter ska mäta sin miljöbelastning

Samtliga myndigheter som har miljöledningssystem ska från och med nästa år följa upp effekterna av sitt miljöarbete, föreslår Naturvårdsverket. Målet är att uppföljningen ska leda till att den totala miljöpåverkan från statliga myndigheter minskar och därmed bidrar till att uppnå Sveriges miljömål. Uppföljningen föreslås börja år 2009. Varje myndighet ska därefter rapportera in sitt resultat till regeringen varje år. 180 statliga myndigheter berörs av förslaget.

– Om alla myndigheter börjar mäta och förhoppningsvis minskar sin miljöbelastning gör det stor skillnad. Det är också viktigt att staten är en förebild och visar att det går att följa upp och minska sin miljöpåverkan, säger Jenny Oltner, projektledare på Naturvårdsverket.

Förslaget innebär att staten mäter sin direkta miljöbelastning inom tre olika områden; tjänsteresor, energiförbrukning och andel miljökrav i upphandling.

De föreslagna uppföljningsmåtten är:

– Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (totalt, per anställd)

– Energiförbrukning i kWh (totalt, per anställd, per m2)

– Andel miljökrav i upphandling

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.