Miljöinnovationer främjar tillväxten

EU Gröna jobb är en nyckel för den europeiska ekonomins tillväxt. EU bör därför främja innovation och tillväxt på områden, enligt en färsk rapport.

Rapporten ”Miljöinnovation – jobb och tillväxt genom miljöpolitik”, samlar statistiska fakta som stödjer tesen att gröna jobb är framtiden för den europeiska ekonomin. Medan nästan varje sektor har lidit stora förluster under de senaste åren fortsätter den gröna sektorn att öka, trots att även den har drabbats av en nedgången. Omkring 600 000 nya jobb skapades inom detta område mellan 2004 och 2008.

Rapporten uppmanar nu Europeiska kommissionen att främja miljöinnovation och skapa bättre förutsättningar för den gröna industrin för att på så vis skapa fler gröna jobb i Europa. Dessutom påpekas att begreppet gröna jobb behöver definieras så att det får en bredare innebörd.

– I dessa kristider har vi nu ett gyllene tillfälle att ge den finansiella sektorn ett incitament att driva den gröna ekonomin. Vi behöver finansiera, inte bara forskning och utveckling, utan även insatser som ger små och medelstora företag tillgång till den finansiella marknaden, sade ledamoten Karin Kadenbach, som står bakom rapporten, när den debatterades i december.

Rapporten diskuterades och godkändes av Europaparlamentet den 12 december 2013.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.