Kolinlagring kan minska utsläppen

Problem med klimatförändringar och brist på mat kan lösa genom satsningar på jordbruket. Det menar FAO i en ny rapport som presenterades under förhandlingarna i Barcelona.

Dels påverkas jordbruket negativt av klimatförändringarna, men står även för 14 procent av de globala utsläppen. För att uppnå utsläppsminskningar inom jordbruket anser FAO att kolinlagring i marken har den största potentialen att minska utsläppen. Det innebär att man höjer andelen organiskt material i marken, där kol utgör den största delen. På så sätt förbättras både jordens förmåga att hålla vatten och binda näring vilket leder till större skördar och förbättrad återhämtningsförmåga.

Kolinlagring kan uppnås på olika sätt som återhållsam jordbearbetning, spridning av komposterat material, plantering av fleråriga grödor, eftersådd eller förbättrad förvaltning av betesmark.

För att ta vara på jordbrukets många fördelar rekommenderar rapporten ett åtgärdsprogram som ska ge praktiska råd till jordbrukare som vill tillämpa klimatsmarta jordbruksmetoder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.