Klimatforskarens råd: Lämna Svenskt Näringsliv!

Forskning Styr branschorganisationerna. Agera mot företag som inte agerar hållbart. Och lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Det är klimatforskarnas råd till näringslivet.

Företagssammanslutningen Hagainitiativet har frågat sju ledande svenska klimatforskare vilka styrmedel som är viktigast för att minska klimatpåverkan och näringslivets viktigaste frågor.

Forskarna är överens om att priset på utsläpp är en viktig faktor, framför allt utsläppshandeln och koldioxidskatten är viktiga styrmedel. Investeringar i nya teknologier och en politik för hållbara energi- och transportsystem lyfts också fram.

På frågan vad som är viktigast att näringslivet driver i opinionen svarar forskarna bland annat att näringslivet bör:

* Kräva förbättrade rambetingelser inom transport- och energisystem. Lars J Nilsson

* Uttala att de är för högre koldioxidbeskattning. Christian Azar/Thomas Sterner

* Komma med proaktiva politiska förslag om hur utsläppsminskning kan ske. Henrik Horn

* Lämna Svenskt Näringsliv på grund av deras anti-hållbarhetsagenda. Thomas Hahn

* Samverka med konsumentorganisationer. Kräva att föregångare gynnas genom offentlig upphandling. Thomas Hahn

* Driva på överenskommelser mellan företag och företag och politik. Samordnat agera mot företag som inte agerar hållbart. Eva Alfredsson

* Berätta vad de gör och kan göra för att öka förståelse hos allmänhet och politik. Styr branschorganisationerna. Tomas Kåberger

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.