Säljperspektiv nyttigt för hållbarhetschefen

Imorgongrön Hållbarhetschefen behöver ett tydligt säljperspektiv för att skapa engagemang och driva innovation, det säger Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth under konferensen Imorgon Grön.

Säljperspektiv nyttigt för hållbarhetschefen

För två veckor sedan lanserade Tetra Pak en förpackning helt tillverkad av förnybara råvaror. Produkten var en del av företagets hållbara innovationsprogram som startade 2010. Via konsumentundersökningar och kunder fick de tydliga indikationer på att hållbarhetsfrågan blev allt viktigare. Men hur kunde de som förpackningsföretag bidra till minskat matsvinn och bättre återvinning – Tera Paks största miljöpåverkan?

– Det är viktigt att relatera till våra konsumenter och kunder och utveckla lösningar som passar dem, säger miljödirektör Erik Lindroth.

För att hitta hållbara innovationer som faktiskt leder till förbättringar och som önskas av marknaden menar han att det krävs kontinuerlig omvärldsbevakning, en uppdaterad hållbarhetsavdelning. Det är också viktigt att som miljö- och hållbarhetsspecialist ha ett nära samarbete med sina kollegor.

– Hitta nyckelkollegorna och synliggör kundernas åsikter, svaga områden och förbättringsmöjligheter för dem, tipsar Erik Lindroth och påpekar att det är bra att inte lyfta fram för många saker åt gången, två till tre saker räcker.

För att få kollegorna och medarbetarna att förstå hållbarhetsaspekten anser han att man behöver anpassa budskapet, att förstå var den personen och den delen av organisationen är.

– Man behöver sälja in hållbarhetstänket, ett säljperspektiv är nyttigt för miljöchefer.

Medarbetarna är en central del i innovationsarbetet. Erik Lindroth berättar att de i sin hållbarhetsredovsining lyfter fram medarbetare som bidrar till förbättringar.

– Det är viktigt att hitta early adopters – miljöhjältarna i organisationen och lyfta fram dem. Det skapar engagemang och glädje men visar också vad som är viktigt i företaget, att det är den här vägen vi ska gå tillsammans, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.