IPCC skärper tonen i läckt utkast

Klimat FN:s klimatpanel skräder inte orden och varnar för oåterkalleliga följder för klimatet i sin sista rapport om klimatförändringarna och dess effekter.

IPCC skärper tonen i läckt utkast
Free images

I slutet av oktober lägger FN:s klimatpanel fram den femte och sista rapporten om klimatförändringarna. I rapporten ska de tidigare arbetsgruppernas slutsatser sammanfattas och dokumentet blir ett underlag för världens beslutsfattare när de våren 2015 ska försöka sy ihop ett nytt klimatavtal i Paris.

Oåterkalleliga följder

Redan nu har ett utkast till rapporten, som IPCC skickat till regeringar världen över, läckt ut. Även om den inte innehåller några nya vetenskapliga rön utan sammanfattar det som redan blivit känt, sägs tonen i utkastet ha skärpts betydligt enligt nyhetsbyrån Associated Press som kommit över en kopia. I texten trycks det på att ett fortsatt högt utsläpp av växthusgaser kommer att ”orsaka långsiktiga förändringar i alla komponenter av klimatsystemet och öka sannolikheten för svåra, genomgripande och oåterkalleliga följder för människor och ekosystem”.

Svårt nå tvågradersmålet

Redan i dag är utsläppen på en farlig nivå enligt rapporten, som trycker på de risker som följer med klimatförändringarnas effekter i form av konflikter, flyktingströmmar, värmeböljor, torka och översvämningar. Det bistra beskedet till världens beslutsfattare är att tvågradersmålet inte kommer att nås med dagens utsläppsnivå.

Här kan du läsa Associated Press artikel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.