Internationell enighet om att minska kvicksilverspridning

Den globala spridningen av kvicksilver ska begränsas. Det beslutades vid styrelsemötet för FNs miljöprogram, UNEP, i Nairobi.

Den svenska delegationen verkade, tillsammans med framför allt Danmark, Norge och Schweiz, för långtgående bindande åtaganden mot kvicksilver. De afrikanska länderna är positiva till hårda åtaganden, medan övriga länder hellre ser en mer frivillig lösning mellan länderna.

Till nästa styrelsemöte i UNEP ska en arbetsgrupp, där Sverige deltar, presentera en rapport som analyserar olika förslag till ett internationellt ramverk för kvicksilverbegränsning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.