Greenpeace: utsläppen kan halveras även utan kärnkraft

Förnyelsebar energi kan tillsammans med energieffektivisering stå för hälften av världens energibehov 2050. Det konstaterar Greenpeace International och European Renewable Energy Council i en ny rapport.

Rapporten pekar ut en tredje väg utan vare sig fossila bränslen eller kärnkraft. Enligt rapporten kan koldioxidutsläppen minskas med hälften samtidigt som kärnkraften fasas ut. Förnybar energi har potential att försörja 70 procent av världens elbehov och 65 procent av uppvärmningen. Då har snabb ekonomisk tillväxt i Kina, Indien och Afrika räknats in i scenariot.

– Förnyelsebar energi är konkurrenskraftig om regeringar fasar ut subventionerna till kärnkraft och fossil energi och introducerar en ”förorenaren-betalar-princip”, uppger Sven Teske, energiexpert på Greenpeace International, i ett pressmeddelande.

Men det är bråttom att genomföra förändringarna, enligt rapporten. En stor del av kolkraftverken och kärnkraftverken i västvärlden kommer snart att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt bygger Kina, Indien och Brasilien upp en ny energiinfrastruktur.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.